Lieksa

Lauantaina 15.6.2019

 

Siirtymäaika alussa

30min

Siirtymäaika lopussa

30min

Käytettävä vesialue

Pielinen. Kilpailualue rajattu karttaan

Kilpailukeskus

Lieksan satama

Vapamäärä

10 vapaa

Kilpailuaika

11.00-18.00

Kalojen alamitat

Hauki

Ei alamittaa

Kuha

42cm

Ahven

25cm

Järvilohi

Ei kilpailukalana

Järvitaimen

Ei kilpailukalana

 

JokikoneCup 2. osakilpailu 2019

 

LIEKSA-UISTELU 2019
KILPAILUN SÄÄNNÖT
Kilpailun perustiedot
1. Kilpailun nimi on Lieksa-uistelu 2019 ja kilpailu on Jokikone Cup 2019 osakilpailu.
2. Kilpailuaika lauantaina 15.6. klo 11.00-18.00. Lisäksi kilpailun alussa ja lopussa 30 min.
siirtymäaika.
3. Kilpailukeskuksena toimii Lieksan satama.
4. Kilpailujärvi on Pielinen. Kilpailualue on rajattu kilpailukarttaan. Kilpailukartta jaetaan kilpailuun
ilmoittauduttaessa kilpailukeskuksessa.
5. Kilpailumuotona on kolmen kalalajin kappalekilpailu (viisi kuhaa, kolme ahventa ja yksi hauki).
Ilmoittautuminen
6. Kilpailu on venekuntakohtainen. Osallistumismaksu kisa-aamuna ilmoittauduttaessa on 50 € /
venekunta. Lisähenkilöistä peritään 20 euron maksu henkilöä kohden. Kaikki mukana olijat on
ilmoitettava järjestäjille. Maksu tapahtuu kilpailukeskuksessa.
7. Kilpailuun voi ilmoittautua ennakkoon. Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä maksettava
osallistumismaksu on 40 € / venekunta. Osallistumismaksu sisältää kahden kilpailijan
osallistumisen. Lisähenkilöistä peritään 20 euron maksu henkilöä kohden.
8. Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu maksamalla 40 euroa tilille FI49 5343 0720 0860 94 (Lieksan
kaupunkikeskusyhdistys) 31.5.2019 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan maksun
viestitiedoissa kipparin nimi ja osoitetiedot. Lisähenkilöistä perittävä maksu on 20 euroa /
lisähenkilö. Ennakkoilmoittautuneet venekunnat noutavat kilpailukortin kilpailuaamuna
kilpailukeskuksesta, jonka yhteydessä myös lisähenkilöiden ilmoittaminen on mahdollista.
Ennakkoon ilmoittautuneet venenkunnat ovat velvoitettuja osoittamaan maksusuorituksen
kilpailuaamuna ilmoittautumispaikalla.

9. Osallistumismaksu sisältää kartan, saadut kalat ja Pielisen kalatalousalueen vieheluvan kilpailun
ajaksi. Jokaisella kilpailijalla tulee olla maksettuna voimassa oleva valtion kalastonhoitomaksu.

10. Alaikäinen perheenjäsen voi olla mukana ilman lisämaksua. Nuorten (alle 18v) venekunnat
saavat osallistua kilpailuun ilmaiseksi.
Saapuminen, veneiden lasku ja liikkuminen vesillä
11. Veneiden laskupaikka on kilpailukeskuksessa. Lisäksi veneiden lasku on mahdollista Joensuun
suunnalta saavuttaessa Märäjälahden pudotuspaikalta (Uiton pudotuspaikka Tiensuuntien
varressa).
12. Trailereiden säilytyspaikka kilpailukeskuksessa on järjestäjän viitoittama alue.
Kilpailukeskusessa järjestetään samanaikaisesti kalamarkkinat ja pysäköinti kalamarkkinoille
varatulle alueelle on kielletty.
13. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet ja varusteet. Ennen kilpailua järjestäjä suorittaa
kilpailuveneiden ennakkotarkastuksia.
14. Kilpailun alussa satama-alueelta siirrytään kilpailun järjestäjän osoittaman johtoveneen
perässä.
15. Kilpailijoilla on oikeus kilpailun aikana rantautua ainoastaan kilpailukeskuksen rantaan.
Poikkeustilanteissa rantautuminen on sallittu Vaarapahtaiden laavulle, mutta tästä on ilmoitettava
kilpailun järjestäjälle.
16. Kilpailuveneiden kohtaaminen järvellä on kielletty.
17. Kilpailualueen ulko- / takarajaa ei saa ylittää kilpailun aikana missään olosuhteissa.
Kilpailualueen ja kisakeskuksen välisen rajan saa ylittää kilpailuaikana mikäli kalastukseen
käytettävät välineet eivät ole vedessä (katso kohta 23).
Kalastuksen säännöt
18. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Heittouistelu ja lirkkiminen on kielletty.
19. Vapoja saa olla pyynnissä enintään 10 kpl venekuntaa kohden. Yhtä vapaa kohden pyynnissä
saa olla enintään kaksi viehettä. Vapojen pituudella ei ole rajoitusta.
20. Perho on uistimeen verrattava viehe. Luonnollisten syöttien esim. täkyraksin ja kaksarin käyttö
on sallittu.

21. Plaanarikelkat on varustettava asianmukaisin lipuin, poislukien siimaplaanarit.
22. Erilaisten painosyvääjien, planaajien, syvätakiloiden, kelluttimien, etähoukuttimien ja
elektronisten apuvälineiden käyttö on sallittu.
23. Kalastus on sallittua kilpailuaikana ainoastaan karttaan merkityn kilpailualueen rajojen
sisäpuolella. Venekunta, jolla on vedessä kalastukseen käytettäviä välineitä (vieheet, plaanarit,
takilat jne.) ei saa ylittää kilpailurajaa missään olosuhteissa. Kilpailualueen ja kisakeskuksen välisen
rajan saa ylittää kilpailuaikana silloin kun edellä mainitut kalastukseen käytettävät välineet eivät
ole vedessä.
Saaliin vastaanotto ja käsittely punnituspaikalla
24. Kalojen vastaanotto ja punnitus tapahtuu kilpailukeskuksen rannassa kilpailun päätyttyä.
25. Kilpailun aikana saadut kalat luovutetaan ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa olevalla
merkatulla alueella.
26. Kalojen alamittaisuus tarkistetaan, kun ne on luovutettu valvojille. Kalat mitataan suu kiinni
leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen.
27. Kilpailualueella kuhan alamitta on 40 cm ja tätä pienempien kuhien ottaminen saaliksi johtaa
venekunnan hylkäämiseen.

28. Kalojen väkivaltainen pituuden muuttaminen on kielletty.
Kilpailuun hyväksyttävät kalalajit ja niiden pistekertoimet sekä tulosten laskeminen
29. Kilpailukaloina ovat kuha, ahven ja hauki.
30. Kilpailutuloksiin lasketaan venekunnalta viisi (5) kuhaa, kolme (3) ahventa ja yksi (1) hauki.
Jokainen venekunta valitsee itse punnittavat kalat. Kalat punnitaan tainnutettuina, pistettyinä ja
pyöreinä. Kilpailija allekirjoittaa punnituslapun punnitus tuloksen hyväksymisen merkiksi.
31. Kilpailuun hyväksyttävien kalojen alamitat ovat kuha 42 cm ja ahven 25 cm. Hauella ei ole
alamittaa.

32. Kilpailussa on yksi sarja ja paremmuus ratkaistaan kertomalla saaliin paino seuraavilla
kertoimilla: ahven x 5 ja kuha x 3. Hauella ei ole kerrointa.
33. Tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee suurin hauki ja sen jälkeen arpa.
34. Kilpailun päättäminen ja palkintojen jako tapahtuu kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä.
35. Protestin jättöaika on 15 min. ilmoitettavasta punnituksen päättymisestä. Protestit käsittelee
kilpailun tuomarineuvosto (katso kohta 37). Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.
Muuta
36. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuulla. Jokaisen tulee hoitaa itse kelluntavälineet.
Kaikilla kilpailuun osallistuneilla henkilöillä tulee olla maksettuna voimassa oleva valtion
kalastonhoitomaksu.
37. Tuomarineuvoston muodostaa kaksi (2) varsinaista kilpailijaa ja kaksi (2) järjestäväjän
edustajaa. Tuomarineuvostoon valituille kilpailijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
38. Kilpailusääntöjä rikkonut vene voidaan hylätä kilpailusta.
39. Järjestäjällä on mahdollisuus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.
40. Kilpailun järjestäjä on Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry.

Yhteyshenkilöt:
Matti Taponen, 040 163 3773
Jukka Turunen, 040 568 8182

Kartta