Koitere uistelu

JokikoneCup 4. osakilpailu 2021

Lauantaina 10.7.2021

 

Siirtymäaika alussa

30min

Siirtymäaika lopussa

30min

Käytettävä vesialue

Koitere, alue rajattu karttaan

Kilpailukeskus

Ruotinlampi, Ilomantsi.

Ruotinniementie 35, 81430 Ilomantsi

Vapamäärä
Kilpailuaika

12.00-22.00

Kalojen alamitat

Hauki

Ei alamittaa

Kuha

45cm

Ahven

Ei alamittaa

Järvilohi, rasvaevätön

61cm

Järvitaimen, rasvaevätön

51cm

Nieriä

61cm

Muut kalat

40cm

 

 

KOITERE UISTELU 2021

KILPAILUSÄÄNNÖT

32. KISAVUOSI

 

1. Kilpailun nimi on Koitere Uistelu 2021 ja

kisa on Jokikone Cup 2021 osakilpailu.

2. Kilpailuaika la 10.7.2018 klo 12.00-22.00. Punnitus alkaa kisakeskuksessa klo 20.00. Siirtymäaika 1/2 tuntia on kisan alkaessa, sekä kisan päättyessä.

3. Kilpailualueeseen kuuluu koko Koitere kisakarttaan merkittyjä lahti ym. alueita lukuun ottamatta.

4. Kilpailukeskus sekä lähtö- ja tulopaikka on vain ja ainoastaan Ruotinlampi.

5. Yksi kilpailuvene on yksi venekunta. Kutakin

venekuntaa kohti tulee olla etukäteen nimetty

yksi tai kaksi varsinaista kilpailijaa, muun miehistön määrää ei ole rajattu. Apuhenkilöiden osalta peritään maksuna 25,00 €/hlö. Alaikäinen perheenjäsen voi olla mukana ilman maksua. Kaikki mukana olijat on ilmoitettava järjestäjille.

6. Kilpailussa on vain yksi sarja.

7. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kuusi

(6) / venekunta. Kutakin vapaa kohti enintään

kaksi viehettä, perhoa tai täkyraksia. Kalastuslain sallimia apuvälineitä saa käyttää.

8. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailuveneissä on oltava kaikille veneessä olijoille kelluntavälineet. Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia koronaohjeita, joita tarkennetaan lähempänä kisaa.

9. Kilpailuveneiden kohtaaminen järvellä on

kielletty (vähintään 10 metrin etäisyys venekuntien välillä).

10. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet ja varusteet.

11. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu (koneessa veto päällä), lirkkiminen ja heitouistelu on kiellettyä.

12. Kilpailukaloiksi hyväksytään kalat, jotka

täyttävät seuraavat alamittarajat (cm): rasvaeväleikattu järvitaimen 51, rasvaeväleikattu järvilohi 61, kuha 45 sekä hauki ja ahven ei alamittaa ja nieriä 61 sekä muut kalat 40 cm.

13. Punnitukseen hyväksytään enintään viisi suurinta kalaa/kalalaji ja venekunnan on ennen punnitukseen tuloa valittava valmiiksi kunkin kalalajin punnittavat kalat.

14. Paremmuus ratkaistaan em. rajoituksin saaliin painon mukaan. Järvitaimen ja -lohi sekä nieriä saavat painokertoimen 30, siika, harjus, ahven ja kuha saavat painokertoimen 5 sekä muut kalat painokertoimen 1.

15. Yli puolen kilon (>0,5 kg) ahvenet, yli kolmen kilon (>3,0 kg) kuhat ja yli viiden kilon (>5,0 kg) muut kalat (hauki, taimen ja järvilohi) saavat pistelaskennassa kaksinkertaiset pisteet.

Tasapisteissä ratkaisee ensin suurin lohikala, toiseksi suurin kuha sekä kolmantena arpa. Cup sijoituspisteet määräytyvät osakilpailun tulosten perusteella.

16. Kalat luovutetaan suoraan punnitukseen

”pyöreinä” ilman suolistamista, tainnutettuna,

pistettynä ja kidukset kiinni kalassa. Punnituksen jälkeen kalat merkataan leikkaamalla lovi pyrstöevään ja kalat luovutetaan takaisin kilpailijalle.

17. Kalojen pituuden väkivaltainen muuttaminen on kielletty. Kilpailijat sitoutuvat tarvittaessa luovuttamaan saaliinsa järjestäjälle tarkempaa tutkimusta varten.

18. Kilpailijoiden on oltava kisan päättyessä lauantaina viimeistään klo 22.30 kilpailukeskuksen rannassa. Kilpailukortti on palautettava em. määräaikaan mennessä kisakeskukseen tai vaihtoehtoisesti kisan turvallisesta lopettamisesta on ilmoitettava kisan päällikölle tekstiviestillä (teksti Koitereen kisa päättynyt ja kipparin nimi sekä venekunnan nro).

19. Osallistumismaksu on 60,00 €/venekunta ja apuhenkilöiltä 25,00 €/hlö. Osallistumismaksu maksettava viikkoa ennen kisaa OP Ilomantsi FI75 5072 0520 0808 31. Osallistumismaksu sisältää kartan ja käsiohjelman. Nais- ja nuorten (alle 18 v) venekunnat maksutta.

20. Ilmoittautuminen katsotaan suoritetuksi, kun osanottomaksu on järjestäjän tilillä ja kilpailijat ovat ilmoittautuneet kisatoimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava venekunnan jäsenien nimet, osoitteet, sähköposti ja puhelinnumerot. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista Ruotinniemessä.

21. Kilpailujen palkintojenjako kilpailukeskuksessa lauantaina noin klo 24.00. Saadut palkinnot ovat venekunnan yhteiset ja voittajat vastaavat itse mahdollisista veroista.

22. Protestin jättöaika 15 minuuttia tulosten julkaisemisen jälkeen. Protestit käsittelee kilpailun tuomarineuvosto. Järjestäjä jättää mahdollisuuden protestiajan jälkeisiin muutoksiin tulosten ja palkintojen jaon osalta.

23. Kilpailualueen roskaaminen on kielletty kilpailusta poissulkemisen uhalla.

24. Kilpailu noudattaa ensisijaisesti osakilpailusääntöjä ja toissijaisesti Cup runkosääntöjä.

25. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä on

Koitereen Kalat ja Talot Oy yhteistyössä Koitereen kalatalousalueen kanssa.

Kilpailunjohtaja: Petteri Tahvanainen:0405788078

Kartta