Koitere uistelu

Lauantai 20.7

Järjestyksessään 30. kisavuosi Koitereella

 

Siirtymäaika alussa

30min

Siirtymäaika lopussa

30min

Käytettävä vesialue

Kilpailualueeseen kuuluu koko Koitere, kisakarttaan merkittyjä lahti ym. alueita lukuun ottamatta

Kilpailukeskus

Kisakeskus Ruotinniementie 33, Kivilahti, Ilomantsi

Vapamäärä

6 vapaa

Kilpailuaika

12.00-22.00

Kalojen alamitat

Kalojen alamitat

 

JokikoneCup 5. osakilpailu 2019

 

KOITERE UISTELU 2019
JUHLAKILPAILU SÄÄNNÖT
30. KISAVUOSI
1. Kilpailun nimi on Koitere Uistelu 2019 ja
kisa on Jokikone Cup 2019 osakilpailu.
2. Kilpailuaika la 20.7.2018 klo 12.00-22.00.
Punnitus alkaa kisakeskuksessa klo 20.00.
Siirtymäaika 1/2 tuntia on kisan alkaessa,
sekä kisan päättyessä.
3. Kilpailualueeseen kuuluu koko Koitere
kisakarttaan merkittyjä lahti ym. alueita lukuun
ottamatta.
4. Kilpailukeskus sekä lähtö- ja tulopaikka on
vain ja ainoastaan Ruotinlampi. Kisan aikana klo
15-21 välisenä aikana rantautumispaikkana
toimii lisäksi Kämppäsaari.
5. Yksi kilpailuvene on yksi venekunta. Kutakin
venekuntaa kohti tulee olla etukäteen nimetty
yksi tai kaksi varsinaista kilpailijaa, muun
miehistön määrää ei ole rajattu. Apuhenkilöiden
osalta peritään maksuna 25,00 €/hlö. Alaikäinen
perheenjäsen voi olla mukana ilman maksua.
Kaikki mukana olijat on ilmoitettava järjestäjille. Nais- ja nuorten (alle 18 v) venekunnat saavat osallistua kilpailuihin ilmaiseksi.


6. Kilpailussa on vain yksi sarja.
7. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kuusi
(6) / venekunta. Kutakin vapaa kohti enintään
kaksi viehettä, perhoa tai täkyraksia. Kalastuslain
sallimia apuvälineitä saa käyttää.
8. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla
vastuullaan. Kilpailuveneissä on oltava kaikille
veneessä olijoille kelluntavälineet.
9. Kilpailuveneiden kohtaaminen järvellä on
kielletty (vähintään 10 metrin etäisyys
venekuntien välillä).
10. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa
kilpailuveneet ja varusteet.
11. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan
vetouistelu, vieheiden heittäminen on kiellettyä.
12. Kilpailukaloiksi hyväksytään kalat, jotka
täyttävät seuraavat alamittarajat (cm):
rasvaeväleikattu järvitaimen 51, rasvaeväleikattu
järvilohi 61, kuha 45 sekä hauki ja ahven ei
alamittaa ja nieriä 61 sekä muut kalat 40 cm.
13. Punnitukseen hyväksytään enintään viisi
suurinta kalaa/kalalaji ja venekunnan on
ennen punnitukseen tuloa valittava valmiiksi
kunkin kalalajin punnittavat kalat.
14. Paremmuus ratkaistaan em. rajoituksin
saaliin painon mukaan. Järvitaimen ja -lohi sekä
nieriä saavat painokertoimen 30, siika, harjus,
ahven ja kuha saavat painokertoimen 5 sekä
muut kalat painokertoimen 1.

15. Yli puolen kilon (>0,5 kg) ahvenet, yli
kolmen kilon (>3,0 kg) kuhat ja yli viiden kilon
(>5,0 kg) muut kalat (hauki, taimen ja järvilohi)
saavat pistelaskennassa kaksinkertaiset
pisteet.
Tasapisteissä ratkaisee ensin suurin lohikala,
toiseksi suurin kuha sekä kolmantena arpa. Cup
sijoituspisteet määräytyvät osakilpailun tulosten
perusteella.
16. Kalat luovutetaan suoraan punnitukseen
”pyöreinä” ilman suolistamista, tainnutettuna,
pistettynä ja kidukset kiinni kalassa.
Punnituksen jälkeen kalat merkataan
leikkaamalla lovi pyrstöevään ja kalat
luovutetaan takaisin kilpailijalle.
17. Kalojen pituuden väkivaltainen muuttaminen
on kielletty. Kilpailijat sitoutuvat tarvittaessa
luovuttamaan saaliinsa järjestäjälle tarkempaa
tutkimusta varten.
18. Kilpailijoiden on oltava kisan päättyessä
lauantaina viimeistään klo 22.30
kilpailukeskuksen rannassa.
19. Osallistumismaksu on 60,00 €/venekunta ja
apuhenkilöiltä 25,00 €/hlö. Osallistumismaksu
maksettava viikkoa ennen kisaa OP Ilomantsi
FI75 5072 0520 0808 31. Osallistumismaksu
sisältää kartan ja käsiohjelman. Nais- ja nuorten (alle 18 v) venekunnat saavat osallistua kilpailuihin ilmaiseksi.
20. Ilmoittautuminen katsotaan suoritetuksi, kun
osanottomaksu on järjestäjän tilillä ja kilpailijat
ovat ilmoittautuneet kisatoimistoon.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava
venekunnan jäsenien nimet, osoitteet,
sähköposti ja puhelinnumerot. Jälki-
ilmoittautuminen on mahdollista Ruotinniemessä.
21. Kilpailujen palkintojenjako
kilpailukeskuksessa lauantaina noin klo 24.00.
Saadut palkinnot ovat venekunnan yhteiset ja
voittajat vastaavat itse mahdollisista veroista.
22. Protestin jättöaika 15 minuuttia tulosten
julkaisemisen jälkeen. Protestit käsittelee
kilpailun tuomarineuvosto. Järjestäjä jättää
mahdollisuuden protestiajan jälkeisiin muutoksiin
tulosten ja palkintojen jaon osalta.
23. Kilpailualueen roskaaminen on kielletty
kilpailusta poissulkemisen uhalla.
24. Kilpailu noudattaa ensisijaisesti
osakilpailusääntöjä ja toissijaisesti Cup
runkosääntöjä.
25. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä on
Koitereen Kalat ja Talot Oy:n yhteistyössä
Koitereen kalatalousalue kanssa.
KOITERE UISTELU 2019 – 30v juhlakisat
Lauantaina 20.7.2018
Kisakeskus Ruotinniemi

Koitereen Kalat ja Talot Oy

 

Järjestäjät / yhteyshenkilöt:

Koitereen Kalat ja Talot Oy

Toivo Korhonen 0503628425

toivo.korhonen@jipisannointi.fi

 

 

Kartta