Pajari uistelu

Sunnuntaina  15.9.2019

 

Siirtymäaika alussa

30 min

Siirtymäaika lopussa

30 min

Käytettävä vesialue

Karjalan Pyhäjärvi

Kilpailukeskus

Pajarinhovi,Pajarinniementie 1, 82430 Puhos

Vapamäärä

10 vapaa

Kilpailuaika

10-17

Kalojen alamitat

Hauki

Ei alamittaa

Kuha

45cm

Ahven

25cm

Järvilohi

61cm

Järvitaimen

51cm

Muut kalat

40cm

 

JokikoneCup 7. osakilpailu 2019

JokikoneCupin 7.osakilpailu 2019

 

PAJARI-UISTELU 2019

 

Kilpailusäännöt:

 

- Kilpailun nimi on Pajari-Uistelu 2019 ja kilpailu on JokikoneCup 2019 Osakilpailu.

 

- Kilpailuaika Sunnuntaina 15.9 klo 10.00-17.00 alussa ja lopussa 30 min. siirtymäaika.

 

- Kilpailualueeseen kuuluu Pyhäjärven Hummonselkä, Pajarinselkä, poislukien Syrjäsalmen rauhoitusalueet. Hiekanpäänselältä alkava vesialue aina Havukkasaaren päähän, linjalla Paksuniemi-Marjoniemi. Hyvönlahti, Riihilahti, Heinniemenselkä ja Ukonniemenselkä, takarajana Ristiniemi-Akanlahti linja. Tarkka kilpailukartta jaetaan kilpailuun ilmoittauduttaessa kilpailukeskuksessa.

- Kilpailukeskuksena on Pajarinhovi. Osoite: Pajarinniementie 1, 82430 PUHOS.

- Veneiden laskupaikka on kilpailukeskuksessa.

- Kalojen vastaanotto ja punnitus tapahtuu kilpailukeskuksen rannassa kilpailun päätyttyä.

- Osallistumismaksu sisältää kartan, saadut kalat ja kalastusluvan kilpailun ajaksi.

- Osallistumismaksu on 50€/venekunta.

- Kilpailu on venekuntakohtainen ja venekunnan henkilöstön muodostaa yksi (1) tai kaksi (2) varsinaista kilpailijaa, muun henkilöstön määrää ei ole rajattu, mutta kaikilta ”apuhenkilöiltä” peritään lisämaksu 20€/hlö/. Alaikäinen perheenjäsen voi olla mukana ilman lisämaksua. Kaikki mukanaolijat on ilmoitettava järjestäjille. Nais- ja nuorten (alle 18v) venekunnat saavat osallistua kilpailuihin ilmaiseksi.

- Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Heittouistelu ja lirkkiminen on kielletty.

- Vapoja saa olla pyynnissä enintään 10 kpl/ venekunta. Vapojen pituudella ei ole rajoitusta.

- Perho on uistimeen verrattava viehe. Luonnollisten syöttien esim. täkyraksin ja kaksarin käyttö on sallittu.

-Plaanarikelkat on varustettava asianmukaisin lipuin, poislukien siimaplaanarit.

- Erilaisten painosyvääjien, planaajien, syvätakiloiden, kelluttimien, etähoukuttimien ja elektronisten apuvälineiden käyttö on sallittu.

- Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuulla. Jokaisen tulee hoitaa itse kelluntavälineet.

- Kilpailijoilla on oikeus kilpailun aikana rantautua ainoastaan kilpailukeskuksen rantaan.

- Kilpailuveneiden kohtaaminen järvellä on kielletty.

- Järjestäjillä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet ja varusteet.

- Kilpailukaloina ovat taimen, järvilohi, kuha, ahven ja hauki sekä muut kalat.

- Taimen 51cm ja Järvilohi 61cm. Rasvaevällinen Järvitaimen ja Järvilohi ovat kokonaan rauhoitettu. Em. lohikalojen saaliskiintiö on Taimen 1kpl/venekunta ja Järvilohi 1kpl/venekunta. (kalastusasetuksen sääntö ja kalastusalueen päätös). Kuhan alin mitta on 45 cm, Ahvenen 25 cm ja muiden kalojen 40 cm. Kilpailukalana on myös hauki, jolla ei ole alamittaa ( Pyhäjärvi-Puruveden kalastusalueen päätös).

- Kilpailussa on yksi sarja ja paremmuus ratkaistaan kertomalla saaliin paino kertoimilla, jotka ovat Taimenelle ja Järvilohelle 15, kuhalle ja ahvenelle 5 ja hauelle ja muille kaloille 1.

- Yli 5kg kuhalle kerroin on 10, yli kilon ahvenelle 10 ja yli 5 kilon hauelle kerroin 2.

- Kalat punnitaan tainnutettuina/pistettyinä ja pyöreinä. Kalan nostokoukun, atraimen tai tms iskuraudan käyttö on kielletty (em. välineellä vahingoitettu kala hylätään). Kalat mitataan suu kiinni leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen.

- Kilpailijat sitoutuvat tarvittaessa luovuttamaan saaliinsa järjestäjille tarkempaan tutkimusta varten.

- Tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee suurin lohikala ja sen jälkeen arpa.

- Kilpailun aikana saadut kalat luovutetaan ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa olevalla merkatulla alueella.

- Kalojen alamittaisuus tarkistetaan, kun ne on luovutettu valvojille.

- Kalojen väkivaltainen pituuden muuttaminen on kielletty.

- Kilpailun päättäminen ja palkintojen jako tapahtuu kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä.

- Protestin jättöaika on 15 min. ilmoitettavasta punnituksen päättymisestä. Protestit käsittelee kilpailun tuomarineuvosto. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvoston muodostaa kaksi (2) varsinaista kilpailijaa ja kaksi (2) järjestävän seuran jäsentä. Tuomarineuvostoon valituille kilpailijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

- Kilpailusääntöjä rikkonut vene voidaan hylätä kilpailusta.

- Järjestäjällä on mahdollisuus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.

- Kilpailun järjestäjä on Keski-Karjalan Vetouistelijat ry.


Harri Kankkunen puh:0400 352619

Järjestäjät / yhteyshenkilöt

Keski-Karjalan Vetouistelijat ry.

Harri Kankkunen 0400352619

Kartta